FORMULARI D´ALTAButlletí de subscripció a Xarxa Telemàtica Internet :


Abonament escollit :
N.I.F. :
Nom :
Cognoms :
Adreça :
Codi Postal :
Població :
Telèfon :
Fax :
Nom Banc :
Oficina Bancària :
Codi Banc / Agència / Dígits Control:
Nº Compte :
Identificació escollida : 5 a 8 caracters
(sense espais ni caràcters accentuats ni enyes)
Àlias per E-mail:
(Es pot fer servir indistintament l'identificació o el àlias)
Password escollit (lletres i números, mínim 5):
Aviseu-me quan el compte sigui operatiu:
Comentari :

El fet de pitjar aquest botó implica l'acceptació de les condicions generals Xarxa i la autorització de càrrec en compte dels rebuts corresponents a aquesta subscripció :

També pot imprimir aquest formulari i trametre'l per fax al: +34 93.635.00.60.


[Navegació] [Tarifes] [Serveis Especials] [Condicions] [Formulari d´Alta] [Configuració] [Inicial]