TARIFES ESPECIALS

Xarxa Telemàtica Internet ofereix serveis especials i de valor afegit per la seva connectivitat Internet/Intranet


Inclou la preparació i tramitació d'un certificat SSL i el pagament de les quotes corresponents. Per tramitar un certificat es obligatori que el domini estigui allotjat al nostre servidor i aquest preu no inclou l'hostalatge del domini. (Tarifa subjecte a les modificacions del preu del registre).

Permet tenir varis servidors webs sobre un únic espai d'usuari. Per exemple http://tonipons.xarxa.net i http://tallerpons.xarxa.com, apuntant el primer al directori principal del usuari tonipons i el segon al subdirectori /taller/ del mateix usuari. 

Permet identificar qualsevol recurs de la xarxa (ip o altre entrada dns) amb un nom al nostre gust. Per exemple podríem crear (si som propietaris del domini empresa.es) un àlias DNS "consulta.empresa.es" que redireccionés a "www.altavista.digital.com". 

 • Àlias E-mail:
  Alta: 12 €
  (Cada compte Internet disposa de 2 àlias gratuïts. Aquesta quota es a partir del tercer àlias.) 

Permet personalitzar la nostre adreça correu segons destinataris. Per exemple podríem fer servir com adreça personal: tonipons@xarxa.net i com adreça professional: tallerpons@xarxa.com i també tenir una adreça pel nostre cònjuge: martarius@xarxa.net . Hi ha que tenir en compte que el E-mail dirigit a qualsevol dels àlias es descarregarà a la bústia del compte principal doncs no són comptes independents o addicionals.  

 • Adreça IP fixa:
  Alta: 45 € Anualitat 45 € (Primer any també)

  Permet a un usuari accedir a Internet sempre amb la mateixa adreça IP. Inclou l'alta de un nom simbòlic associat a la IP en el DNS. Es recorda als usuaris que disposen gratuïtament de la resolució inversa que els permet ser identificats a Internet com usuari.usr.xarxa.net.

 • Blocs d'adreces IP.

  Adreces addicionals per connectar una xarxa d'ordinadors a Internet a través d'un compte amb IP fixa


 • Serveis FrontPage sobre Domini
  Alta 150 €

  Permet utilitzar les extensions del FrontPage per la creació del web sobre el domini.

 • Hostalatge màquines xarxa local
  Alta: 270 €

  Inclou cablejat xarxa local del equip en segment ethernet propi a través de switch, connexió a subministrament elèctric i adreça IP.

 • Manteniment màquines en xarxa local 
  33 €/mes

  Inclou subministrament elèctric i suport tècnic en hores d'oficina.

 • Manteniment Preferent màquines en xarxa local 
  66 €/mes

  Inclou subministrament elèctric ininterromput a través SAI amb 1 hora d'autonomia i amb equip electrogenerador per aturades de mes durada. Suport tècnic 24 hores al dia els 365 dies de l'any. Inclou la quota de manteniment standard.

Tots els preus son sense IVA.

Tornar a l'inici

 


[Navegació] [Tarifes] [Serveis Especials] [Condicions] [Formulari d´Alta] [Configuració] [Inicial]